Szklarski, A. (2021). Hantering av gymnasieungdomars vardagliga konflikter med jämnåriga. Venue, (19). https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.3171