Lago, L., & Bötrius, C. (2021). Elevers perspektiv på läsning i grundskola och fritidshem. Venue, (19). https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.3288