Samuelsson, J. (2021). Att begripa vad dom begriper . Venue, (20). https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.3451