Ekström Lind, L., Wilhelmsson, C., Martin Bylund, A., & Stenliden, L. (2021). Påverkar covid-19 lärares betygs- och bedömningspraktik?. Venue, (20). https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.3480