Nyberg, M., & Thorsten, A. (2021). Att utveckla förmågan att reflektera om sin yrkespraktik. Venue, (19). https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.3696