Samuelsson, M., Thorsten, A., Mohlin, A., Heiskanen, C., Skoglund, C., Meckbach, J., Dott, M., Kenndal, R., Enwall, F., & Månsson, K. (2021). Ett observationsprotokoll för att studera ledarskap för lärande. Venue, (19). https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.3930