Wubbels, T. (2021). Interaktioner och relationer mellan lärare och elever, en kort översikt. Venue, (19). https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.4060