Lago, L., Elvstrand, H., Hertz, K. ., Hjelm, J. ., Johansson, K. ., Petersson, M. ., Andersson, C. ., Arnryd, O. ., Eichouh, J. ., Nilsson, K. ., & Wållberg, A. . (2022). Att synliggöra ett fritidspedagogiskt förhållningssätt . Venue, (21). https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.4127