Elvstrand, H., Lago, L., Björk, A., Claesson, S., Karlsson, M., Storm, A., Lundh, L., Almroth, A., Claesson, T. ., Eklund, E., & Häljeskog, Z. (2022). Hur får vi kvar dem på fritids?: Att utveckla fritidshemmets verksamhet med fokus på de äldsta eleverna. Venue, (21). https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.4128