Elvstrand, H., & Lago, L. (2023). Tema – en väg för att skapa helhet och lugn i det fritidspedagogiska arbetet. Venue, (23). https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.4445