Westerholm, K., Holme, L., Isaksson, J., & Sjöberg, S. (2023). En komplett och nyanserad karta: Om elever i pedagogiska kartläggningar. Venue, (24). https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.4502