Samuelsson, J. (2012) ”Den skickliga matematikläraren håller i taktpinnen”, Venue, (1), s. 1–6. Tillgänglig vid: https://venue.ep.liu.se/article/view/1042 (åtkomstdatum: 13 juni 2024).