Samuelsson, M. (2012) ”Lärares benägenhet att gripa in”, Venue, (1), s. 1–6. Tillgänglig vid: https://venue.ep.liu.se/article/view/1043 (åtkomstdatum: 23 juli 2024).