Wickström, A. (2012) ”Depressionsförebyggande kurser krockar med skolans pedagogiska vardag”, Venue, (1), s. 1–7. doi: 10.3384/venue.2001-788X.1214.