Sveider, C. (2013) ”Lärares intentioner med laborativ matematikundervisning ”, Venue, (2), s. 1–6. doi: 10.3384/venue.2001-788X.1324.