Hellberg, K. och Elvstrand, H. (2013) ”Pedagogers tankar om teknik i förskolan ”, Venue, (2), s. 1–5. doi: 10.3384/venue.2001-788X.13213.