Kreitz-Sandberg, S. och Pernrud, B. (2013) ”Att ta hänsyn till eller bortse från kön? Ett nationellt nätverk kring genus och jämställdhet i lärarutbildningar”, Venue, (2), s. 1–6. doi: 10.3384/venue.2001-788X.13216.