Dahlstedt, M. (2013) ”Tillbaka till framtiden Om medborgarideal, välfärd och valofrihetens politik ”, Venue, (3), s. 1–5. doi: 10.3384/venue.2001-788X.13218.