Andersson, P. (2013) ”Folkhögskollärare som folkbildare”, Venue, (3), s. 1–5. doi: 10.3384/venue.2001-788X.13219.