Kindell, M. (2013) ”Folkhögskola räddningen för unga vuxna med autismspektrumstörning”, Venue, (3), s. 1–3. doi: 10.3384/venue.2001-788X.13220.