Lindahl, U. (2013) ”Det nya livslånga lärandet utmanar folkbildningen”, Venue, (3), s. 1–4. doi: 10.3384/venue.2001-788X.13223.