Karlsson, M. (2013) ”De cyklande somalierna - Om folkbildningens roll i integrationen”, Venue, (3), s. 1–3. doi: 10.3384/venue.2001-788X.13225.