Tjernberg, C. (2013) ”Läraren alltjämt den viktigaste framgångsfaktorn”, Venue, (4), s. 1–4. doi: 10.3384/venue.2001-788X.13228.