Wiklund, C. (2013) ”Ordförrådets betydelse för läsning”, Venue, (4), s. 1–8. doi: 10.3384/venue.2001-788X.13229.