Ramberg, J. (2013) ”Specialpedagogiska resurser i de svenska gymnasieskolorna: en totalundersökning”, Venue, (4), s. 1–4. doi: 10.3384/venue.2001-788X.13230.