Severinsson, S. (2013) ”Ungdomar som utmanar skolan - Komplexa sammanhang kräver komplexa lösningar ”, Venue, (4), s. 1–5. doi: 10.3384/venue.2001-788X.13231.