Nyberg, P. (2014) ”Läs för demokratins skull! Läsningens betydelse för omvärldsuppfattning och demokrati ”, Venue, (5), s. 1–5. doi: 10.3384/venue.2001-788X.1433.