Kåreklint, L. och Samuelsson, M. (2014) ”Läraren i centrum – skrivarcirkeln som handledning och kollegialt lärande”, Venue, (5), s. 1–4. doi: 10.3384/venue.2001-788X.1435.