Jungert, T. (2014) ”Inre motivation positiv för elevers utveckling och lärande”, Venue, (5), s. 1–5. doi: 10.3384/venue.2001-788X.1436.