Samuelsson, M. (2014) ”Lärares upplevelse av besvärande elevbeteende”, Venue, (5), s. 1–6. doi: 10.3384/venue.2001-788X.1437.