Gerver, R. (2014) ”Ett manifest för förändring”, Venue, (6), s. 1–3. doi: 10.3384/venue.2001-788X.14311.