Woxström, S. (2014) ”Gymnasieelevers upplevelser av muntlig framställning ”, Venue, (6), s. 1–5. doi: 10.3384/venue.2001-788X.14312.