Pettersson, A. (2014) ”Lutning, riktningskoefficient, k-värde — kärt barn har många namn?”, Venue, (6), s. 1–5. doi: 10.3384/venue.2001-788X.14315.