Fägerstam, E. (2015) ”Utomhusdidaktik i högstadiet – fungerar det?”, Venue, (8), s. 1–5. doi: 10.3384/venue.2001-788X.1549.