Cochran-Smith, M. (2015) ”Att bevara komplexiteten i läraryrket: policy, forskning och praxis”, Venue, (8), s. 1–7. doi: 10.3384/venue.2001-788X.15411.