Andersson, S. B. och Andersson, I. (2015) ”Linköpingsdoktorer höjer nivån på pedagogisk forskning i Rwanda”, Venue, (8), s. 1–3. doi: 10.3384/venue.2001-788X.15414.