Thorsten, A. och Tväråna, M. (2015) ”Framgångsrik undervisning: fokus på elevers tankesätt, snarare än på matriser”, Venue, (8), s. 1–6. doi: 10.3384/venue.2001-788X.15415.