Hultman, G. (2015) ”Transformation, interaktion eller kunskapskonkurrens – Forskningsanvändning i praktiken”, Venue, (8), s. 1–4. doi: 10.3384/venue.2001-788X.15416.