Löfgren, R., Berg, A. och Nelzén, M. (2015) ”Med filmen som redskap – ett projekt med syfte att utveckla den naturvetenskapliga laborationen ”, Venue, (9), s. 1–5. doi: 10.3384/venue.2001-788X.15417.