Sundsdal, E. och Øksnes, M. (2015) ”Klassledning och barnperspektivet”, Venue, (9), s. 1–5. doi: 10.3384/venue.2001-788X.15422.