Colnerud, G. och Samuelsson, M. (2015) ”Dilemma eller evidens? Hur tänker lärarstudenter kring klassrumsledarskap? [1]”, Venue, (9), s. 1–5. doi: 10.3384/venue.2001-788X.15423.