Samuelsson, M., Colnerud, G., Ragnemalm, E., Arvola, M. och Nordvall, M. (2016) ”Simuleringar tränar förmågan att leda klassrummet”, Venue, (10), s. 1–6. doi: 10.3384/venue.2001-788X.1651.