Elvstrand, H., Nilsson, Åsa, Voogand, M., Rondahl-Johansson, I., Vestergren, A., Hjertqvist, T., Näsberg Lund, M., Bohlin, S., Hultberg, J. och Brorsson, A. (2016) ”Att hitta kärnan i fritidspedagogik”, Venue, (10), s. 1–4. doi: 10.3384/venue.2001-788X.1652.