Elvstrand, H., Altberg, L., Rydén, L. och Svahn, M. (2016) ”Skapa samhörighet på fritidshem”, Venue, (10), s. 1–5. doi: 10.3384/venue.2001-788X.1654.