Pelger, S. (2016) ”Populärvetenskapens förklarande ljus”, Venue, (10), s. 1–4. doi: 10.3384/venue.2001-788X.1655.