Engvall, M. (2016) ”Lärarens metodval – avgörande för vilka matematiska förmågor eleverna kan utveckla”, Venue, (10), s. 1–5. doi: 10.3384/venue.2001-788X.1656.