Simonsson, M. och Thorell, M. (2016) ”Forskares tillträde till förskolan – barn som gatekeepers”, Venue, (11), s. 1–5. doi: 10.3384/venue.2001-788X.16511.