Elvstrand, H., Eneland, C., Karlsson, M. och Sjöö, C. (2016) ”Lek för att utveckla sociala förmågor på fritidshemmet”, Venue, (11), s. 1–5. doi: 10.3384/venue.2001-788X.16512.