Ahlstrand, P. (2016) ”’Man ser på kroppen att de hör pulsen’ ”, Venue, (11), s. 1–4. doi: 10.3384/venue.2001-788X.16515.