Skanetofth, A. och Stenliden, L. (2017) ”Skolelever undervisar lärarstudenter om digital kompetens ”, Venue, (12), s. 1–6. doi: 10.3384/venue.2001-788X.1761.